Saturday, 20 October 2012

Nota Dan Contoh Penulisan Surat Kiriman Rasmi

Nota Penulisan Surat Kiriman Rasmi

-Surat kiriman rasmi ditulis dan ditujukan kepada pihak tertentu dan ditujukan kepada pihak tertentu
  dengan tujuan tertentu. 
- Surat kiriman rasmi mempunyai format yang khusus.
- Surat kiriman rasmi mempunyai ciri-ciri teknikal.
- Surat kiriman rasmi mestilah bersifat formal.
-Fahami tajuk dan tujuan serta kepada siapa surat hendak ditujukan.
-Beberapa contoh surat kiriman rasmi adalah seperti berikut:-
  a)  Surat rayuan
  b)  Surat aduan
  c)  Surat pemohonan
  d)  Surat pekeliling
  e)  Surat memesan barang

-Gunakan bahasa yang mudah, tepat dan padat.  Bahasa yang digunakan mestilah baku dan betul dari segi
  ejaan dan tanda baca.
-Elak menggunakan bahasa kiasan dan ungkapan.

Contoh Rangka Surat Kiriman


A.  (alamat pengirim)
________________________
________________________
________________________
________________________


B    (garis melintang)
_______________________________________________________


C   (alamat penerima)
________________________
________________________
________________________                   D  (tarikh)
________________________                    _________________
E  (panggilan hormat)
________________________


F  (tajuk surat)
________________________

G  (pengenalan)
_________________________________________________________
_________________________________________________________


2.H  (kandungan surat/isi)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_3________________________________________________________
__________________________________________________________
_4________________________________________________________
__________________________________________________________I  (penutup)
________________________

J  (perakuan )
________________________

K  (tanda tangan)
________________________

L   (nama dan jawatan pengirim)
________________________
________________________
________________________Di sini saya paparkan contoh surat kiriman rasmi yang ditulis oleh salah seorang murid, ketika saya membuat Pengajaran Makro.
 

        

2 comments: